Afgelopen maandag 18-7-2016 kwam Tweede Kamerlid Mustafa Amhaouch op bezoek bij Tuinbouwvestiging de Kievit. De heer Amhaouch was op werkbezoek in Grashoek en was nieuwsgierig naar de ontwikkelingen van het Gebied maar ook naar de ontwikkelingen in de sector. Bij deze bijeenkomst waren, naast Mustafa Amhaouch, de volgende personen aanwezig:

  • Peter Maessen (Kwekerij de Maris B.V.)
  • Stan Wijnen (MTS Wijnen-Keijsers, Heliflor B.V.)
  • Piet Delissen (adviseur TBV de Kievit)
  • Peter Nouwen (CDA Peel en Maas)
  • Hans Lansbergen (CDA Peel en Maas)
  • Dion, Rosalie en Thom van Mullekom (Multigrow Grashoek B.V.)

De bijeenkomst werd gestart met een rondleiding door Multigrow Grashoek B.V.

Tijdens deze rondleiding kwamen verschillende zaken aan de orde zoals de hagelschade in zuid Nederland, maar ook de nieuwe regelgeving rondom de Flexwet.

Na afloop van de rondleiding werden een aantal zaken besproken m.b.t. Tuinbouwvestiging de Kievit.  Hierbij ging het in eerste instantie over de haalbaarheid van het gebied. Volgens het oorspronkelijke plan van TBV de Kievit zou er 100 ha glas gerealiseerd kunnen worden. Door de economische crisis van 2008 en de verslechterde situatie in de tuinbouw is deze oppervlakte verkleint naar ± 30 ha.  Positieve punten van dit verhaal zijn dat drie van de vier ondernemers hun bedrijf hebben kunnen uitbreiden.  Ook heeft de vierde ondernemer de ruimte gekregen om eventueel nog 6 ha uit te breiden en er ligt nog een kavel van 13 ha (netto 11 ha glas) voor eventueel geïnteresseerde partijen.

De Heer Amhaouch gaf Tuinbouwvestiging de Kievit een compliment aangezien zij altijd de dialoog zoeken met de omwonenden en zo eventuele belemmeringen al oplossen voordat deze bij de Gemeente/Provincie aan de orde komen. Hierbij doelde de heer Amhaouch op de recente kavelruil waarbij deze verschillende partijen elkaar geholpen hebben om aan ieders wens te voldoen.

Een ander punt wat aan de orde kwam is Geothermie de Kievit B.V.  Deze B.V. is opgericht door de ondernemers uit Tuinbouwvestiging de Kievit om onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor Aardwarmte. Inmiddels is gebleken dat de gewenste diepte voor boring naar de aardwarmte ± 3.8 km is. Piet Delissen, adviseur van TBV de Kievit, legde aan het Tweede Kamerlid uit dat  hierbij verschillende wetten aan de orde komen die dit proces vertragen. De heer Amhaouch gaf hierbij tekst en uitleg over de zaken die hierbij aan de orde komen maar gaf ook uitleg over de recente ontwikkelingen omtrent deze regelgeving.   Een nieuw project waar Geothermie de Kievit naar kijkt is naar een boring naar ondiepe aardwarmte i.p.v. de boring naar diepe aardwarmte. Hierbij werd aangegeven door de CDA-politicus dat dit gebied als een mooie pilot zou kunnen dienen voor de rest van Nederland. Hij gaf ook aan dat hij hieraan zijn steentje zou willen bijdragen wanneer het zover is.

Kortom een vruchtbare bijeenkomst!
Voor enkele foto’s kunt u terecht onder het kopje: Media.