Op de afbeelding zijn de partijen te zien die de realisatie van het tuinbouwgebied de Kievit mede mogelijk maken.
Onder deze realisatie valt onder andere het bestemmingsplan, de acquisitie en de infrastructuurverbetering