Publicaties

907, 2015

Informatieavond Tuinbouwvestiging De Kievit op dinsdag 23 juni jl.

De ondernemers van Tuinbouwvestiging De Kievit hebben in samenwerking met de Gemeente Peel en Maas op dinsdag 23 juni jl. een informatieavond georganiseerd voor omwonenden van Tuinbouwvestiging De Kievit, overige bewoners van de straat en [...]

1304, 2012

Tuinbouwvestiging De Kievit op de Floriade

Tuinbouwvestiging De Kievit is trots deelnemer van het Floriade podium Peel en Maas Innoveert. Peel en Maas Innoveert staat voor een podium van agrarische verbindingen tussen de Gemeente Peel en Maas en zestien innovatieve ondernemers. [...]

1005, 2011

2e overleg klankbordgroep

Op 10 mei 2011 werd door de Kievit B.V. de tweede infoavond georganiseerd voor de klankbordgroep. Verslag Voorzitter D. van Mullekom opent de vergadering en heet allen van harte welkom. Er vindt een korte voorstellingsronde [...]

709, 2010

Infoavond voor de klankbordgroep

Op 7 september 2010 werd door de Kievit B.V. een infoavond georganiseerd voor de klankbordgroep. Verslag Voorzitter D. van Mullekom heet iedereen van harte welkom op deze eerste klankbord bijeenkomst van Tuinbouwvestiging DE KIEVIT BV. [...]

1002, 2010

Infoavond voor de buurtbewoners

Op 10 februari 2010 werd door de Kievit B.V. een infoavond georganiseerd voor buurtbewoners, grondeigenaren en geïnteresseerden.Doel van deze infoavond was om de mensen te informeren over de op handen zijnde plannen aangaande het glastuinbouwgebied [...]

2901, 2010

Afronding haalbaarheidsstudie de Kievit

Voor het opstellen van een inrichtingsplan wordt 10 februari 2010 om 20.00 uur een infoavond georganiseerd in gemeenschapshuis de Ankerplaats in Grashoek. In 2007 is een intentie overeenkomst getekend door ondernemers, gemeente, provincie en LLTB [...]