Kavelruil in de Kievit succesvol afgerond!
Hieronder vindt u de tekst die Omroep Peel&Maas publiceerde over de bijeenkomst.

In het glastuinbouwgebied De Kievit in Grashoek en het landbouwgebied van Meijel is woensdag officieel de verkaveling van 85 hectare land- en tuinbouwgrond afgerond. De vrijwillige verkaveling is tot stand gekomen door overleg tussen 10 deelnemende agrariërs, de provincie Limburg en de gemeente Peel en Maas.

De geruilde 85 ha bevatte o.a. 62 hectare glastuinbouwgrond en 13 hectare voor water en natuur. Doel van de verkaveling is verbetering van de landbouwstructuur. De vele kleine en versnipperde kavels zijn samengevoegd en voor de individuele agrariër vergroot. Ook de vorm van de kavels is veranderd en sloten en wegen verlegd of verdwenen, waardoor er voor de agrariër meer ruimte is voor grotere kassen en een efficiëntere bedrijfsvoering mogelijk is. Vergroting is van levensbelang voor deze bedrijven. Het werkt kostenbesparend, het gebruik van grotere machines wordt mogelijk, ontwatering en het gebruik van alternatieve energievormen wordt gemakkelijker.

Water- en energiehuishouding
Door samen te werken als Tuinbouwvestiging Kievit BV/Geothermie de Kievit kunnen de ondernemers in het tuinbouwgebied in Grashoek efficiënter omgaan met water- en energiegebruik. De nieuwe technieken kosten geld en de banken zijn minder snel met het uitlenen van geld. In de Kievit werken de agrariërs daarom samen om de kassen eventueel te gaan verwarmen met aardwarmte. Een techniek waarbij warm water van zo’n 85 graden uit de ondergrond gepompt wordt om de warmte te gebruiken en daarna het water weer terug te leiden in de grond. Dit is een energie duurzame oplossing waarmee op lange termijn veel kosten bespaard kunnen worden. Er is een opsporingsvergunning voor aardwarmte verleend aan Geothermie De Kievit BV. Op dit moment zal er nog geen boring plaatsvinden maar wanneer de nieuwe kavel (13 Ha) ook benut kan worden is de kans aanzienlijk dat de boring wel plaats zal vinden.
De vier agrariërs werken ook samen op gebied van wet- en regelgeving. Zo hebben zij als collectief, plannen om een gezamenlijke waterzuivering op te zetten om aan de nieuwe regelgeving voor de verplichte zuivering van restwaterstromen per 1 januari 2018 te voldoen.
Omroep P&M.

Deze bijeenkomst werd begonnen met een lunch, die verzorgd werd door de plaatselijke ondernemer Café zaal Leanzo uit Grashoek. Nadat alle betrokkenen klaar waren met de lunch was het woord aan wethouder Paul Sanders namens de Gemeente Peel en Maas. De wethouder sprak met trots over dergelijke, vrijwillige, samenwerkingen in o.a. de Kievit. De agro-sector is goed voor 16% van de werkgelegenheid dus het dient prioriteit om ook hier aandacht aan te geven. Vervolgens was het woord aan Gedeputeerde Patrick van der Broeck om de betrokkenen toe te spreken namens Provincie Limburg. Ook lichtte hij de recente ontwikkelingen uit zijn portefeuille toe te lichten zoals de komst van een station in Grubbenvorst. Dion van Mullekom nam vervolgens het woord namens Tuinbouwvestiging de Kievit B.V. om de ervaringen en doelen toe te lichten van deze kavelruil. Deze uitspraken werden vervolgens bekrachtigd door kavelruilbegeleider Jan Biemans. Jan heeft alle betrokkenen meegenomen in het proces dat zich de afgelopen tijd heeft afgespeeld.

Daarna was het tijd voor de ondertekening van de aktes in de kas van Multigrow Grashoek B.V.
Onder de begeleiding van Mobers & Dings Notarissen werden de aktes ondertekend door alle betrokkenen. Foto’s hiervan kunt u vinden op onze media-pagina.

Daarna gaf Dion van Mullekom nog een korte rondleiding door zijn bedrijf en werd er geëindigd met een borrel ten gunste van het behaalde resultaat!

De presentatie is hieronder te downloaden:

Download hier de presentatie van de ruilverkaveling