Op 10 februari 2010 werd door de Kievit B.V. een infoavond georganiseerd voor buurtbewoners, grondeigenaren en geïnteresseerden.Doel van deze infoavond was om de mensen te informeren over de op handen zijnde plannen aangaande het glastuinbouwgebied de Kievit.

Op de druk bezochte avond , 150 bezoekers, werd voor de pauze de status en de vorderingen van de plannen door de Kievit B.V. toegelicht. Na de pauze werden in een prettige sfeer de standpunten over en weer uitgewisseld.

Er werd afgesproken dat de Kievit B.V. in de toekomst meer van deze infoavonden zal organiseren. Verder werd afgesproken dat er een klankbordgroep wordt opgericht waar alle belanghebbende in vertegenwoordigd zullen zijn om zo een zo breed mogelijk gedragen plan te ontwikkelen.