Het gebied

Binnen de Gemeente Peel en Maas is, tussen de Peelkanalen en de kernen van Beringe en Grashoek, het glastuinbouwgebied De Kievit gelegen. Dit gebied is aangewezen voor uitbreiding en nieuwvestiging van glastuinbouwbedrijven. In dit gebied bevinden zich momenteel een 6 tal ondernemers met glastuinbouw. Voor de moderne glastuinbouw is een bepaalde schaalgrootte noodzakelijk die, anno 2006, niet gerealiseerd kon worden binnen de huidige begrenzing van het concentratiegebied glastuinbouw De Kievit. Herstructurering van de Kievit was dus noodzakelijk om de ondernemers de ruimte te bieden voor de gewenste uitbreiding. Hierbij speelt de noodzakelijke vernieuwing en schaalvergroting een rol. Om de gewenste ontwikkeling van de individuele glastuinbouwbedrijven mogelijk te maken hebben een viertal ondernemers Tuinbouwvestiging De Kievit BV opgericht. Zij hebben zich ten doel gesteld om in tuinbouwvestigingsgebied De Kievit de mogelijkheid te creëren om netto 47 hectare glasopstand te realiseren. Hiervan is reeds netto 30 hectare gerealiseerd en er zijn dus nog mogelijkheden voor nieuwe vestigingen.

In maart 2007 is een intentieovereenkomst getekend door ondernemers, gemeente, provincie en LLTB met als doel een gezamenlijke inspanning om de ontwikkelingsmogelijkheden voor de glastuinbouw in het gebied de Kievit te onderzoeken. Gemeente Peel en Maas ondersteunt en faciliteert dit initiatief. In het ontwerpstructuurplan van de Gemeente Peel en Maas is de Kievit aangewezen als de locatie voor uitbreiding van de in het gebied aanwezige glastuinbouwbedrijven en voor de vestiging van nieuwe glastuinbouwbedrijven.

De verdere ontwikkeling van de Kievit geeft tevens een impuls aan de omgeving. De ontwikkeling heeft een positief effect op de economische structuur, werkgelegenheid, de ontsluiting, de ruimtelijke kwaliteit en op de duurzaamheid bij de inrichting van het gebied. Deze factoren te samen zullen er toe leiden dat de glastuinbouw in de Gemeente Peel en Maas beter en steviger op de kaart komt te staan en dit zal ook voor de Gemeente Peel en Maas een positieve uitstraling als agrarische gemeente hebben.

De korte afstand van de Kievit tot Greenport Venlo zal zowel voor Greenport Venlo als de Kievit mogelijkheden bieden tot samenwerking en versterking. Denk aan de afzet van de producten en samen met andere in greenport Venlo gelegen glastuinbouwgebieden in de regio kan gezocht worden naar vernieuwing en verduurzaming van de glastuinbouw.

De regio waarin de Kievit zich bevindt is een cocktail die tot succes zal leiden. In de regio bevinden zich onder andere;

  • miljoenen consumenten op korte afstand in het achterland van Duitsland en oost Europa
  • het grootste distributiecentrum van Europa
  • de veilingen ZON in Nederlanden Landgard in Duitsland
  • Greenport Venlo
  • enkele vliegvelden

Deze regio van Limburg zal zich steeds verder ontwikkelen tot een van de grootste tuinbouwgebieden van de wereld en door de directe aanwezigheid van de handelskanalen en distributie ligt de weg naar de consument open, zowel over de weg als door de lucht