Hieronder kunt u het artikel in Hallo Peel en Maas lezen.

Er is interesse in de grond.
Vier ondernemers van glastuinbouwgebied De Kievit in Grashoek besloten ongeveer tien jaar geleden samen te gaan werken. Dat deden ze om ruilverkaveling en het wijzigen van bestemmingsplannen mogelijk te maken en hun bedrijven de ruimte te geven om uit breiden. Op woensdag 24 februari werd de kavelruil officieel ondertekend door alle betrokkenen. De overeenkomst zorgt nog niet voor grote veranderingen.
De bedrijven die deelnemen zijn komkommerkwekers Multigrow Grashoek BV en de Maris BV, paprikakweker Teegrow en amaryllissenkwekerij Heliflor BV. Ook de provincie en de gemeente werkten mee aan de kavelruil. De nieuwe kavel die nu ontstaan is, kan door de huidige ondernemers worden gebruikt om uit te breiden. Een geheel nieuwe ondernemer is ook welkom, aldus Dion van Mullekom van Multigrow. “Er is al interesse in de grond, maar vooralsnog staat er niets op de planning. Geïnteresseerde ondernemers zijn van harte welkom.”

De kavelruil houdt in dat er aaneengesloten stukken grond zijn ontstaan, waar de huidige bedrijven kunnen uitbreiden of waar nieuwe bedrijven zich kunnen vestigen. Piet Delissen is projectbegeleider van De Kievit BV en was vanaf het begin betrokken bij de verkaveling. ”De bv is een jaar of acht geleden opgericht, omdat er een slechte verkaveling was in het gebied. De bestemming van veel grond was niet toereikend voor glastuinbouw, dus de ondernemers wilden er iets aan doen.”

In eerste instantie, dus ongeveer acht jaar geleden, dachten de vier tuinders aan zo’n negentig hectare kas. Dat plan bleek door zaken als de economische crisis, de EHEC-bacterie en de Russische boycot niet meer haalbaar. De doelstelling is nu om in zijn totaliteit ruim dertig hectare kas te bouwen, waarvan reeds de helft al is gerealiseerd. Uitbreiding is nodig voor de bedrijven om overeind te blijven. “Er is sprake van schaalvergroting”, vertelt Dion. “Als ondernemer moet je bij de tijd blijven en kunnen vergroten als dat mogelijk is. Er zijn minder ondernemers, maar die produceren wel meer.” Eén van de doelen van de samenwerking was om alle bedrijven een goede toekomst te bieden, aldus Piet. “En daar is vaak uitbreiding bij nodig.”

In twee fases werd er geruild en werden zaken als het vergroten of samenvoegen van percelen, het weghalen van sloten en zandwegen en het verbeteren van de infrastructuur geregeld. Piet: “Je moet er natuurlijk voor zorgen dat iedereen tevreden is. Naast de ondernemers zijn dat ook de gemeente, de provincie, andere grondeigenaren en omwonenden. Daarbij is communicatie belangrijk.”

Dion vult aan: “Met mijn bedrijf alleen stel ik niet zo veel voor. Samen kunnen we als bedrijven veel meer voor elkaar krijgen. Zo hebben we in samenspraak met de gemeente de weg aangepast. Van tevoren hadden we al een informatieavond gehad voor de buurt, zodat zij ook wisten wat er ging gebeuren. Als er iemand een probleem heeft, gaan we er op bezoek. Zo proberen we iedereen tevreden te houden. We kunnen niet zomaar een kas neerzetten. We moeten allemaal begrip voor elkaar hebben.”

Link: http://www.hallopeelenmaas.nl/grond-20163101043