Voor het opstellen van een inrichtingsplan wordt 10 februari 2010 om 20.00 uur een infoavond georganiseerd in gemeenschapshuis de Ankerplaats in Grashoek.

In 2007 is een intentie overeenkomst getekend door ondernemers, gemeente, provincie en LLTB met als doel een gezamenlijke inspanning te doen om de ontwikkelingsmogelijkheden voor glastuinbouw in het gebied de Kievit te onderzoeken.

Hiertoe is een haalbaarheidsstudie opgesteld die inzicht geeft in de ontwikkelingskansen, randvoorwaarden en risico’s ten aanzien van het project de Kievit.

In een bestuurlijk overleg van 29 januari 2010 hebben de vier samenwerkende partijen de haalbaarheidsstudie formeel afgerond. Geconcludeerd is dat de ontwikkelingsvisie voor de Kievit past binnen de diverse beleidskaders en op alle fronten haalbaar is.

De Kievit is één van de belangrijkste concentratiegebieden in Peel en Maas waar mogelijkheden zijn voor nieuwe vestiging en uitbreiding van glastuinbouw.

Daarmee wordt in het gebied ruimte geboden aan bestaande ondernemers en nieuwe ondernemers.

Een viertal ondernemers in het gebied hebben de tuinbouwvestiging De Kievit B.V. opgericht. Zij hebben zich tot doel gesteld om in het gebied netto 99 ha glasopstand te realiseren.

Nu de haalbaarheidsstudie afgerond is, zal een aanvang gemaakt worden met een inrichtingsplan, waarna een bestemmingsplan en MER opgesteld zal worden.

Voor het opstellen van een inrichtingsplan wordt 10 februari a.s. om 20.00 uur een infoavond georganiseerd in gemeenschapshuis de Ankerplaats in Grashoek