2e overleg klankbordgroep

Op 10 mei 2011 werd door de Kievit B.V. de tweede infoavond georganiseerd voor de klankbordgroep. Verslag Voorzitter D. van Mullekom opent de vergadering en heet allen van harte welkom. Er vindt een korte voorstellingsronde plaats. H. Verdonschot licht kort alle verrichte werkzaamheden sinds de vorige bijeenkomst toe. Op een enkel onderzoek na bevinden alle [...]