Infoavond voor de buurtbewoners

Op 10 februari 2010 werd door de Kievit B.V. een infoavond georganiseerd voor buurtbewoners, grondeigenaren en geïnteresseerden.Doel van deze infoavond was om de mensen te informeren over de op handen zijnde plannen aangaande het glastuinbouwgebied de Kievit. Op de druk bezochte avond , 150 bezoekers, werd voor de pauze de status en de vorderingen van [...]